Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

 

Program odgojno obrazovnih skupina (7 – 15 godina) temelji se na Programu odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb 1997). Program obuhvaća slijedeća odgojno obrazovna područja:  komunikacija, socijalizacija, briga o sebi, psihomotorika, radni odgoj, učenik i njegova okolina, tjelesna i zdravstvena kultura te razvoj kreativnosti (likovna i glazbena kultura).

Za svakog učenika izrađuje se individualizirani edukacijski program (IEP).

IEP se temelji na procjeni psihoedukacijskog profila učenika (PEP-R i AAPEP), procjeni osnovnog jezika i vještina učenja (POJVU) te CARS ljestvici.

Osim IEPa prema potrebi se izrađuju i specifični didaktički materijali prilagođeni svakom pojedinom učeniku.

Rad u odgojno obrazovnim skupinama podrazumijeva specifične metode rada s osobama s poremećajima autističnog spektra:

strukturiranje prostora, vremena i aktivnosti,

vizualno-kognitivno potpomaganje

alternativna i augmentativna komunikacija

funkcionalna analiza ponašanja

Skupine ove dobi broje od 3 do 5 učenika. Naglasak rada je na razvoju komunikacije i socijalizacije, ublažavanju nepoželjnih ponašanja, razvoju samostalnosti samozbrinjavanja te što aktivnijeg uključivanja u svakodnevni život Centra, obitelji i okoline. U početku je rad naglašeno individualan, a razvojem socijalizacije učenici se uključuju u zajedničke aktivnosti.

Voditelji skupna nositelji su odgojno obrazovnih aktivnosti, a u radu im pomažu asistenti.

Sve važne podatke o radu s polaznicima voditelji skupina svakodnevno izmjenjuju s terapeutima, a evaluacija rada skupina iznosi se na stručnom timu.

Kontakt s roditeljima od neprocjenjive je važnosti za izradu IEPa, njegove izmjene i svakodnevan rad. Konzultacije se provode po potrebi roditelja, na poziv voditelja skupine ili terapeuta.

Odgojno obrazovni sadržaji provode se u vremenu od 08:00 do 12:30 nakon čega učenici prelaze u skupine produženog stručnog postupka.