Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

RADNO OSPOSOBLJAVANJE

 

Program radnog osposobljavanja ( 15-21 g.) temelji se na Programu odgoja i osnovnog školovanja učenika s autističnim poremećajima (Zagreb, 1997). Program obuhvaća slijedeća odgojno obrazovna područja:radno osposobljavanje, komunikacija, briga o sebi, socijalizacija, učenik i radna okolina,tjelesno-zdravstvena kultura i organizirano provođenje slobodnog vremena.

Cilj ovog područja odgoja i obrazovanja je stjecanje osjećaja djelotvornosti, uključenost u rad svoje okoline i obitelji te ovladavanje raznim tehnikama i kulturom rada, prilagođenim njihovim specifičnim potrebama i individualnim sposobnostima.

Skupine broje od 5 do 10 djece. Voditelji skupina/ radni terapeuti, izvršavaju odgojno-obrazovni program, uz pomoć asistenata. Za svakog polaznika se izrađuje individualizirani edukacijski program , na temelju rezultata testiranja na testu AAPEP te procjeni osnovnog jezika i vještina učenja ( POJVU).

Rad u ovim skupinama se najviše bazira na osposobljavanju učenika za samostalan rad u kuhinji i domaćinskim poslovima ( priprema jednostavnih obroka i napitaka, usvajanju funkcije predmeta iz kuhinje..), zatim na poticanje učenika na brigu o urednosti i čistoći na radnom mjestu i u radnoj prostoriji, zatim sudjelovanje u brizi oko vrta te u kreativno-proizvodnom radu Centra, prilikom raznih prigodnih blagdana i obljetnica. Cilj svega je što veće osamostaljivanje i uključivanje u svakodnevni život, obitelj i obaveze.

Kontakt s roditeljima se provodi po potrebi, a evaluacija rada skupina se iznosi na stručnom timu uz ostale terapeute koji sudjeluju u provedbi odgojno-obrazovnog rada. Rad se provodi u vremenu od 08:00 do 12.30 nakon čega polaznici prelaze u skupine produženog stručnog postupka.