Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

 

Produženi stručni postupak (PSP) odvija se u poslijepodnevnim satima od 12.30 do 17.00.

U sklopu PSPa ostvaruju se rehabilitacijski postupci zbog stvaranja pretpostavki za preoblikovanje adaptivnog potencijala ličnosti u adekvatno funkcioniranje.

Sprječavanjem, otklanjanjem ili smanjivanjem nepoželjnih ponašanja i stanja te drugih oblika razvojnih teškoća i poremećaja nastoji se podići i poduprijeti odgojno- obrazovna spremnost i otvorenost učenika s krajnjim ciljem- socijalne integracije osobe s poremećajima autističnog spektra u sva područja života i socijalne okoline.

Pri ostvarivanju ciljeva nužan je sustavan, timski i visokostručni, individualiziran i razrađen program, što se ostvaruje suradnjom s voditeljima odgojno- obrazovnih skupina i terapeutima.

Izrađuje se godišnji individualizirani plan produženog stručnog postupka unutar okvirne satnice (15 sati) te se određuju područja rada i podjela satnice prema procjeni stručnog tima. Programi se ostvaruju individualnim radom s učenikom ili unutar skupina. Programi obuhvaćaju :

  • Dodatni rehabilitacijski program (10 sati)
  • Slobodno organizirano vrijeme (8 sati)
  • Aktivnosti vezane uz odgojno-obrazovna područja (7sati)

Školske godine 2011/12. program PSPa ostvaruje se u četiri, kronološki podijeljene, skupine polaznika